Pagina Layout Systeem

Bedrijf:  VNU-Dagbladengroep
Project: Redactioneel Pagina Layout Systeem
Rol:          Projectleider en contactpersoon naar leverancier

 • Op groepsniveau een common redactiesysteem gedefinieerd.
 • Rol van informatiemanager voor ontwikkeling en bouw.
 • Rol van projectleider voor de implementatie.
 • Project met veel fasen en gebouwd door een specifiek softwarehuis.

 • Informatie vergaard bij Europese uitgeverijen en leveranciers.
 • Interfaces van en naar diverse in- en externe systemen.
 • Uitrol t.b.v. 6 uitgeverijen met 27 regiokantoren en > 600 gebruikers.

 • Projectduur 2,5 jaar, functionele aansturing van lokale IT-afdelingen.
 • Met de leverancier een escrow opgesteld en getest op bruikbaarheid.
 • Levensduurverlenging doorgevoerd en millenniumproof laten maken.
 • Meer dan 10 jr operationeel, ondanks faillissement van de leverancier.