Digitalisering Prepress

Bedrijf:  Wegener Nieuwsdruk Gelderland
Project: Digitalisering Prepress
Rol:          Projectmanager en leidinggevende

  • Prepress en Vormvervaardiging was 56 FTE en handmatige productie.
  • Behoefte tot digitalisering vanwege flexibiliteit en kostreductie.
  • Doel: 100% digitale productie met een afdeling van maximaal 30 FTE.
  • Plan van aanpak, opzetten projectorganisatie en de kick-off.
  • Rol van projectmanager met een stuurgroep o.l.v. de plantmanager, de HR-manager, de controller, mij en een IT-consultant op groepsnivo.
  • Adviesaanvraag voor reorganisatie opgesteld, waarin ook een kwalitatieve selectie na overleg met de OR.
  • Niet gekozen voor de toen geldende grafische standaarden (Apple en Quark Xpress), maar voor  Windows PC’s en Adobe producten.
  • Na een projectduur van 14 maanden alle gestelde doelen behaald.